1 sierpnia 2017

warunki zleceń

1. Termin realizacji naprawy do 14 dni roboczych.
2. Przed rozpoczęciem naprawy klient zostanie poinformowany o przewidywanych kosztach naprawy, a naprawa rozpocznie się po akceptacji kosztów.
3. Wycena kosztów naprawy jest bezpłatna w przypadku realizacji usługi. W przypadku rezygnacji koszt wyceny wynosi 40zł.
4. Zlecający naprawę zobowiązany jest do odbioru urządzenia we wskazanym terminie pod rygorem naliczenia opłaty za jego przechowywanie. Patrz cennik.
5. Dane osobowe oraz kontaktowe klientów nie są przetwarzane i archiwizowane. Dane osobowe likwidowane są po zakończeniu naprawy.